en-USel-GR
ruturn Ενημερώσου!
Σχολείο

Η ενότητα «Σχολείο» αποτελεί την πύλη ενημέρωσης για τις δράσεις του έργου LIFE-IP AdaptInGR, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα παρέχει:

 • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πακέτο του LIFE-IP AdaptInGR για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τον «Οδηγό Εκπαιδευτικών και το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που σχεδίασε το έργο LIFE-IP AdaptInGR από την ενότητα «Βιβλιοθήκη/Εκπαιδευτικό Υλικό» του παρόντος ιστοτόπου. Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ως επιπλέον υλικό σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να τους εξοπλίσει με την απαραίτητη επιστημονική γνώση και να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εντάξουν το μείζον αυτό θέμα στο πρόγραμμα του σχολείου τους.

Το πρώτο μέρος του πακέτου αποτελείται από έναν οδηγό που παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, του μετριασμού και της προσαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν και για διερευνήσουν τις πηγές του προβλήματος, αλλά και να προτείνουν λύσεις προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες.

 • Ενημέρωση για τις ημερομηνίες και πόλεις διεξαγωγής 16 σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

  Τα σεμινάρια με σκοπό αφενός την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής σε αυτή και αφετέρου την προώθηση τρόπων ενσωμάτωσης της γνώσης αυτής στην καθημερινή ζωή του σχολείου, ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 7 Μαρτίου 2020, ενώ τα προγραμματισμένα σεμινάρια σε Πάτρα και Λαμία, αναβλήθηκαν, λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων, στο πλαίσιο της διατήρησης της ασφάλειας των εκπαιδευτικών λόγω του COVID-19, συνεχίζεται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom: στις 3 Οκτωβρίου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις 24 Οκτωβρίου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι εκπαιδευτικοί, θα μπορούν να πληροφορηθούν τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων, τη θεματολογία, καθώς και τον τρόπο συμμετοχής τους, στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του παρόντος ιστοτόπου.

 • Ενημέρωση για την εκστρατεία «Youth Adapts».

  Στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR και στη διάρκεια της εκστρατείας θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές ηλικίας από 7 έως 17 ετών, το οποίο θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα σχολεία της Ελλάδας. Η εκστρατεία θα παρακολουθείται όσον αφορά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί ο συνολικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της. Σε βάθος χρόνου, το υλικό που απευθύνεται σε ανώτερες ηλικιακές ομάδες θα προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων ενηλίκων για τη δια βίου εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το «Youth Adapts» και να κατεβάσουν το υλικό που θα αναπτυχθεί, από τις ενότητες «Νέα» και «Βιβλιοθήκη» αντιστοίχως του παρόντος ιστοτόπου.

 • Ενημέρωση για τους σχολικούς διαγωνισμούς του LIFE-IP AdaptInGR.

  Ο πρώτος από τους δύο πανελλήνιους σχολικούς διαγωνισμούς που θα διοργανώσει το έργο LIFE-IP AdaptInGR, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!» απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας &  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη έργων με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Ο υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

 • Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των τάξεων Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ' Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

 • A) Δημιουργία παιχνιδιού – ηλεκτρονικού ή επιτραπέζιου και

 • B) Δημιουργία βίντεο (οπτικού υλικού).

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 5 Οκτώβριου 2020 έως και τις 20 Μαρτίου 2021 είτε στέλνοντας τα αρχεία ή τον σύνδεσμο στο vimeo (στην περίπτωση του βίντεο) ηλεκτρονικά μέσω email στο spe@ellinikietairia.gr είτε στέλνοντας ταχυδρομικώς τις δημιουργίες σας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΕΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα.

 • Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει τον Απρίλιο του 2021 από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΛΛΕΤ. Οι συμμετοχές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους του έργου LIFE IP AdaptInGR, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της ΕΛΛΕΤ ενώ θα αξιοποιηθούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης του έργου.

 • Περισσότερες πληροφορίες, η προκήρυξη και οι οδηγίες για τον Διαγωνισμό μπορούν να αναζητηθούν σε σχετικό άρθρο στην ενότητα «Νέα» του παρόντος ιστοτόπου.

 • Πληροφόρηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

  Θα παρέχεται άμεση πρόσβαση στον εθνικό διαδικτυακό πληροφοριακό κόμβο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ο κόμβος, ο οποίος προγραμματίζεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από το LIFE-IP AdaptInGR στο τέλος του 2020, θα παρέχει στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς  πρόσβαση σε πληροφορία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 • Δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο του LIFE-IP AdaptInGR.

  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για να λαμβάνουν τα νέα του LIFE-IP AdaptInGR.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Διαγραφή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και θα λαμβάνετε το newsletter μας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση: Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα

Τηλ.: 210.8642.118, 210.8646.939
Φαξ: 210.8646.939
adapt@prv.ypeka.gr