en-USel-GR
Δήμος Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων συστάθηκε το 2011 στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης και προήλθε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λαρισαίων, Γιάννουλης και Κοιλάδας. Βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε  162.591 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Ο Δήμος Λαρισαίων ασχολείται με πληθώρα έργων που καλύπτουν ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων, από τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη σε δράσεις που αναφέρονται στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και της πόλης, την διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών του, την παροχή βοήθειας σε ευπαθή μέλη της τοπικής κοινωνίας, τη λειτουργία κοινωνικών χώρων και διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς, καθώς επίσης και την καθημερινή λειτουργία της διοίκησης της πόλης.

Ο Δήμος Λαρισαίων έρχεται αντιμέτωπος με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και συχνά κύματα καύσωνα κατά τη θερινή περίοδο, τα οποία αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος ήδη λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς του έναντι της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικά κτίρια και δημόσιους χώρους (βιοκλιματικό έργο στο λόφο του Φρουρίου, θερμομονώσεις και ανακαινίσεις κτιρίων, πράσινες στέγες, κλπ.) συμβάλλουν όχι μόνο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης κατά τις περιόδους καύσωνα. Επιπροσθέτως, οι πρωτοβουλίες και έργα εξοικονόμησης νερού (συστήματα τηλεμετρίας, προστασία σωληνώσεων νερού, παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού κλπ.) συμβάλλουν στη μείωση των υδατικών αναγκών του και συνεπώς στη μείωση της τρωτότητάς τους κατά τις περιόδους ανομβρίας.

Στόχος του Δήμου στην τρέχουσα περίοδο είναι να ενσωματώσει τον κλιματικό κίνδυνο στον αστικό σχεδιασμό και να συνδέσει τις δράσεις αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και των κοινόχρηστων χώρων  με την εκπαίδευση των μαθητών, προάγοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση των δημοτών του και  τον διάλογο σε σχέση με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις λύσεις για την αντιμετώπισή της.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, ο Δήμος Λαρισαίων θα  υλοποιήσει παρεμβάσεις σε δύο κεντρικά σχολικά συγκροτήματα, των οποίων  οι  αύλειοι χώροι καλύπτονται από υλικά υψηλής απορροφητικότητας και χαμηλής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως τσιμέντο ή πλάκες. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν στόχο να διασφαλίσουν την προσαρμογή του μικροκλίματος στην κλιματική αλλαγή και θα συνδιαμορφωθούν με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του πρασίνου, τη χρήση υλικών υψηλής ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (ψυχρών υλικών), τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακας για την κάλυψη επιμέρους ενεργειακών αναγκών (π.χ. βραδινός φωτισμός, σημεία φόρτισης ψηφιακών συσκευών) και τη δημιουργία δικτύου αισθητήρων παρακολούθησης ατμοσφαιρικών δεδομένων. Στόχος θα είναι η αξιοποίηση των παρεμβάσεων από τους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση τόσο των ίδιων όσο και των εκπαιδευτικών και των γονέων τους για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ακόμη και στο μικροκλίμα του σχολείου τους.

Ιστότοπος: http://larissa-dimos.gr

 

Σημεία επαφής για το έργο LIFE-IP AdaptInGR:

Γεώργιος Σούλτης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων

E-mail: soultis5@otenet.gr

 

Ευαγγελία Γκουντρουμπή

Μαρία Νικολαΐδου

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Λαρισαίων

E-mail: euprojects@larissa-dimos.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Διαγραφή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και θα λαμβάνετε το newsletter μας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση: Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα

Τηλ.: 210.8643.015

adapt@prv.ypeka.gr