en-USel-GR
Δράσεις

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR υλοποιείται μέσω πέντε δεσμών δράσεων (A, C, D, E, F). Οι συνέργειες και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

D.1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου

H Δράση D.1 αφορά στην παρακολούθηση της συμβολής τόσο των κύριων όσο και των συμπληρωματικών δράσεων (Δράση F.3) του έργου στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα δεικτών και μεθοδολογία μέτρησης τους, τα οποία και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου. Θα υλοποιηθούν συνολικά τέσσερις κύκλοι παρακολούθησης, ένας για κάθε φάση του Έργου (2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 και 2025-2026), οι οποίοι θα παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Έργου και των δράσεων του και θα συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και στην άμεση λήψη των απαραίτητων βελτιωτικών μέτρων.

Συντονιστής της Δράσης:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Τράπεζα της Ελλάδος

Ημερομηνία έναρξης:

01/01/2019

Ημερομηνία λήξης:

31/12/2026

D.2. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών δράσεων του έργου

H Δράση D.2 αφορά στην παρακολούθηση των επιπτώσεων τόσο των έργων επίδειξης (πιλοτικών εφαρμογών) των Δράσεων C.2 και C.3 όσο και των δράσεων μεταφοράς και αναπαραγωγής τους (Δράση Ε.2), ως προς τη μείωση της τρωτότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες υλοποιήθηκαν. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα δεικτών και μεθοδολογία μέτρησης τους, τα οποία και θα αναπτυχθούν από το ίδιο το Έργο, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης & παρακολούθησης της Δράσης A.2.

Συντονιστής της Δράσης:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών & Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Ημερομηνία έναρξης:

01/07/2020

Ημερομηνία λήξης:

31/12/2026

Δράσεις του έργου

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR υλοποιείται μέσω πέντε δεσμών δράσεων (A, C, D, E ,F). Οι συνέργειες και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α.1. Επικαιροποίηση της κατάστασης αναφοράς, χαρτογράφηση κοινωνικών εταίρων και προσδιορισμός αναγκών

Στόχος της Δράσης Α.1 είναι ο προσδιορισμός της κατάστασης αναφοράς (σημείου εκκίνησης) του έργου LIFE-IP AdaptInGR. Θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί ο βαθμός  υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και γενικότερα η πρόοδος που έχει συντελεστεί για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή.

Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των κύριων κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων και πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα προσδιοριστούν οι ανάγκες τους, μέσω έρευνας με ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις.

Τα αποτελέσματα Δράσης της  Α.1 θα τροφοδοτήσουν τις Δράσεις C.1, C.6, C.7, D.1, D.3, E.1 και Ε.2.

Συντονιστής της Δράσης A.1: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 30/09/2019


Α.2. Ανάπτυξη μεθόδων και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης


Η Δράση Α.2 αφορά στην ανάλυση των πρακτικών  παρακολούθησης και αξιολόγησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Ε.Ε. και διεθνώς και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης & αξιολόγησης για την Ελλάδα. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την Ελλάδα θα αποτελείται από:

 • ένα σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων  για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και σε σχέση με την κατάσταση αναφοράς, όπως θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της Δράσης Α.1 του έργου LIFE-IP AdaptInGR,
 • έναν μηχανισμό αξιολόγησης για την αποτύπωση της γενικότερης προόδου που έχει επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα γενικότερα οφέλη και επιπτώσεις από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Συντονιστής της Δράσης A.2: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 30/06/2020


Α.3. Προετοιμασία για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο


Η Δράση Α.3 σχετίζεται με την προετοιμασία των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης) των Δράσεων C.2 και C.3. Αφορά συνολικά 12 πιλοτικές εφαρμογές σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, διαχείριση παράκτιας ζώνης, δασικές πυρκαγιές σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία, διαχείριση υδατικών πόρων, πολεοδομικός σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις.

Συγκεκριμένα, η  Δράση A.3  περιλαμβάνει:

 • τη σύνταξη οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου και την πρόκριση «πράσινων υποδομών» και «προσεγγίσεων βασισμένων στη φύση»  στις πιλοτικές εφαρμογές (έργα επίδειξης) και στις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση των συμβάσεων μελέτης ή/και κατασκευής τους,
 • τη σύνταξη Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, για τους Δήμους Αγίων Αναργύρων -Καματερού, Κατερίνης και Ρόδου,
 • την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής,
 • την προετοιμασία των τευχών για τους διαγωνισμούς ανάθεσης των συμβάσεων μελέτης ή/και κατασκευής των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης),
 • τη σύνταξη λεπτομερών σχεδίων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης).

Συντονιστής της Δράσης A.3: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/06/2019, Ημερομηνία λήξης: 30/06/2020


Α.4. Παραγωγή δεδομένων κλιματικών προβολών για την υποστήριξη της ανάλυσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο


Στη Δράση Α.4 θα παραχθούν κλιματικά δεδομένα χωρικής ανάλυσης 12 km2 για κάθε μια από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και σε υψηλότερη χωρική ανάλυση (1-3 km2) για τις πιλοτικές περιοχές των Δράσεων C.2, C.3 και C.4.

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCMs) των προγραμμάτων CORDEX, Med-CORDEX και Copernicus Climate Change Service (C3S). Θα υπολογιστούν οι μεταβολές των βασικών κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική υγρασία, νέφωση, εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου) μεταξύ του παρόντος και του μελλοντικού κλίματος (2021-2100) υπό τα σενάρια εκπομπών RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5, καθώς επίσης και οι μεταβολές κλιματικών δεικτών, που σχετίζονται με τα ακραία της θερμοκρασίας και της βροχής, των δεικτών  Humidex και PET που σχετίζονται με την υγεία, του  δείκτη FWI που σχετίζεται με τις δασικές πυρκαγιές κ.ά.

Τα δεδομένα και οι κλιματικοί χάρτες, που θα παραχθούν, θα τροφοδοτήσουν τις Δράσεις C.1, C.2, C.3 και C.4 του έργου. Επιπροσθέτως, θα είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτυακού  πληροφοριακού κόμβου της Δράσης C.7, υπό μορφή βάσης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων.

Συντονιστής της Δράσης A.4: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 30/06/2020

ΠερισσότεραΛιγότερα 

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ C: ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

C.1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Στο πλαίσιο της Δράσης C.1 θα τεθεί σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης & αξιολόγησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων  για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που αναπτύχθηκε στη Δράση Α.2. Θα υλοποιηθούν δύο κύκλοι παρακολούθησης & αξιολόγησης (Ιούνιος 2020- Ιούνιος 2022, Ιούλιος 2022- Δεκέμβριος 2024) με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, την καλύτερη ιεράρχηση των προς υλοποίηση μέτρων και τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και του Πράσινου  Ταμείου. Οι δύο αυτοί κύκλοι παρακολούθησης & αξιολόγησης θα δώσουν, επιπλέον, τη δυνατότητα αξιολόγησης και βελτίωσης της λειτουργικότητας, της εφαρμοσιμότητας και της αποτελεσματικότητάς του ίδιου του πλαισίου παρακολούθησης & αξιολόγησης.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Δράσης C.1 θα επικαιροποιηθεί η μελέτη «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα  (2011)» της διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία στηρίχθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η επικαιροποίηση της μελέτης  θα λάβει υπόψη τις κλιματικές προβολές της Δράσης A.4 και τις νέες επιστημονικές μελέτες και στοιχεία.

Η επικαιροποιημένη μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα των δύο κύκλων παρακολούθησης & αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν την έκθεση αξιολόγησης και τη μελέτη αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και θα διευκολύνουν τη διατύπωση κατευθύνσεων για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Συντονιστής της Δράσης C.1: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας   

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


Δράση C.2. Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών  προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε 3 Περιφέρειες


Η Δράση C.2 αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (επιδεικτικών έργων) σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα αφορά:

 • στη διεξαγωγή των διαγωνισμών ανάθεσης των συμβάσεων μελέτης ή/και κατασκευής των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης), τα τεύχη των οποίων προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο της Δράσης A.3,
 • στην εκπόνηση των μελετών για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης),
 • στην επιλογή των προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, προτεινόμενων από τις μελέτες μέτρων και κατασκευώνκαι στην αναζήτηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των υπόλοιπων μέτρων και κατασκευών,
 • στη διοργάνωση και φιλοξενία επισκέψεων στα έργα επίδειξης.

Πιλοτικές εφαρμογές (έργα επίδειξης):

Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας:

 • Οριοθέτηση ποταμού Ίναχου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).
 • Aντιπλημμυρική προστασία στο Δριματόρεμα στην περιοχή Λιανοκλαδίου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
 • Διαμόρφωση της κοίτης του χείμαρρου Σαρανταπόρου στην παραλία Αμαρύνθου της νήσου Εύβοιας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Διαχείριση παράκτιας ζώνης:

 • Αξιολόγηση, παρακολούθηση και καταγραφή παράκτιας διάβρωσης στα Ιόνια Νησιά με χρήση  μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
 • Διαχείριση παράκτιας ζώνης παραλίας Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Δασικές πυρκαγιές σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία:

 • Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στις Τοπικές Κοινότητες  Περιστερίου και Γερακίου στον Δήμο Ήλιδας  (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Διαχείριση υδατικών πόρων: 

 • Καθαρισμός συστήματος αποστράγγισης της αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδος (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Συντονιστής της Δράσης C.2: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020, Ημερομηνία λήξης: 30/09/2026


Δράση C.3. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε 5 Δήμους


Η Δράση C.3 αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (επιδεικτικών έργων) σε τρεις τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στους Δήμους Αγ. Αναργύρων –Καματερού, Κατερίνης, Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), Λαρισαίων και Ρόδου. Συγκεκριμένα αφορά:

 • στη διεξαγωγή των διαγωνισμών ανάθεσης των συμβάσεων μελέτης ή/και κατασκευής των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης), τα τεύχη των οποίων προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο της Δράσης A.3,
 • στην εκπόνηση των μελετών για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών (έργων επίδειξης),
 • στην επιλογή των προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, προτεινόμενων από τις μελέτες μέτρων και κατασκευών στην αναζήτηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη υλοποίηση των υπόλοιπων μέτρων και κατασκευών,
 • στη διοργάνωση και φιλοξενία επισκέψεων στα  έργα επίδειξης.

Πιλοτικές εφαρμογές (έργα επίδειξης):

Διαχείριση παράκτιας ζώνης:

 • Διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο  Ν.Δ. τμήμα της νήσου Ρόδου.

Διαχείριση υδατικών πόρων:

 • Δίκτυο συλλογής  όμβριων στην περιοχή Γερόβουνο και μεταφοράς τους στο Πάρκο Αντώνης Τρίτση στην μητροπολιτική περιοχή Αθηνών (Δήμος Αγίων Ανάργυρων –Καματερού)
 • Διαχείριση υδατικών πόρων στη Δημοτική Ενότητα Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής

Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις:

 • Ανάπλαση δημόσιων χώρων και δημιουργία χώρων πρασίνου στον Δήμο  Κατερίνης
 • Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων στον Δήμο Λαρισαίων

Συντονιστής της Δράσης C.3: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2025


C.4. Πιλοτικές αξιολογήσεις & οδηγίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του τοπίου, των χρήσεων γης, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων


Στο πλαίσιο της Δράσης C.4 θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εννέα διαδρομές (τοπίο & χρήσεις γης), εκ των οποίων δύο εντός περιοχών NATURA 2000, τρεις αρχαιολογικούς χώρους και δύο ιστορικούς οικισμούς, βάσει των δεδομένων των κλιματικών προβολών της Δράσης Α.4. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων, στα ΠεΣΠΚΑ, μέτρων και θα διατυπωθούν προτάσεις για νέα μέτρα. Οι προτάσεις για τις δυο πιλοτικές περιοχές NATURA 2000, θα διατυπωθούν σε συνεργασία με το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP 4 NATURA και θα ενσωματωθούν στα σχέδια διαχείρισης τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα συνταχθεί οδηγός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του τοπίου και των χρήσεων γης και οδηγός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των αρχαιολογικών χώρων.

Πιλοτικές διαδρομές (τοπίο & χρήσεις γης):

 • Νέστος (Σταυρούπολη - Κεραμωτή) - Άβδηρα - Βιστωνίδα (73 km)
 • Ιωάννινα - Ζαγόρια (39 km)
 • Πύλος - Αρχαία Μεσσήνη - Ταΰγετος - Μυστράς - Σπάρτη και Έλος - Μονεμβασιά (104 km)
 • Δήλος - Ρήνεια - Τήνος (19 km)
 • Ιτέα - Δελφοί - Παρνασσός (28 km)
 • Μυτιλήνη - Καλλονή - Σίγρι (52 km)
 • Χανιά - Λευκά Όρη - Φαράγγι Σαμαριάς και Χερσόνησος - Δίκτυ - Αναποδάρης (85 km)
 • Διαδρομή εντός περιοχής Natura 2000 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής  Μακεδονίας
 • Διαδρομή εντός περιοχής Natura 2000 στην Περιφέρεια Αττικής.

Πιλοτικοί αρχαιολογικοί χώροι & ιστορικοί οικισμοί:

 • Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
 • Αρχαιολογικός χώρος Δήλου
 • Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά 
 • Παραδοσιακοί οικισμοί Κεντρικού Ζαγορίου
 • Παλιά πόλη Κέρκυρας

Συντονιστής της Δράσης C.4: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


C.5. Ανάλυση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών μετριασμού & προσαρμογής, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής χαμηλών εκπομπών για το 2050


H Δράση C.5 φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού, που θα καλύπτει το σύνολο των πολιτικών για το κλίμα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ των εθνικών πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Δράση C.1) και τις επικαιροποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & Κλίμα για το 2030 και της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050. 

Συντονιστής της Δράσης C.5: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2023, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2024


C.6. Οικοδόμηση δυναμικού για την εφαρμογή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωσή της στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές  


Η Δράση C.6 αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των αρχών και φορέων που καλούνται να κατανοήσουν την έννοια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να την ενσωματώσουν στην υλοποίηση των δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με αυτή. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθούν:

 • 13 σεμινάρια διάρκειας τριών ημερών, ένα σε κάθε περιφέρεια της χώρας, κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνογνωσία σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε περιφερειακό επίπεδο: αιρετούς άρχοντες, στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και ομάδες κοινωνικών εταίρων. Όπου είναι δυνατό, τα περιφερειακά σεμινάρια θα συνδυαστούν με τις ενημερωτικές ημερίδες της Δράσης Ε.1.
 • 2 σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στα σεμινάρια αυτά θα συμπεριληφθεί ειδική ενότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, όπου θα συζητηθούν έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε μία προσπάθεια προώθησης καλών πρακτικών και παραδειγμάτων και διαμοιρασμού των γνώσεων για τους τρόπους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο δήμων.

Συντονιστής της Δράσης C.6: Πράσινο Ταμείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020, Ημερομηνία λήξης: 30/09/2026


C.7. Ανάπτυξη και λειτουργία του εθνικού κόμβου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή


Στόχος της Δράσης C.7 είναι η δημιουργία ανοιχτού διαδικτυακού πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στα πρότυπα των πληροφοριακών κόμβων του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού Περιβάλλοντος (https://climate-adapt.eea.europa.eu/) και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ο κόμβος θα παρέχει εργαλεία και πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αναφορικά με πολιτικές, σχέδια, μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και άλλων κοινωνικών ομάδων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μέτρων και δράσεων προσαρμογής.  Επιπλέον, θα συμβάλει στη διάδοση καλών πρακτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και θα παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και στους χάρτες κλιματικών προβολών, που θα παραχθούν στη Δράση Α.4.

Συντονιστής της Δράσης C.7: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026

ΠερισσότεραΛιγότερα

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ D: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

D.1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή

H Δράση D.1 αφορά στην παρακολούθηση της συμβολής τόσο των κύριων όσο και των συμπληρωματικών δράσεων (Δράση F.3) του έργου στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα δεικτών και μεθοδολογία μέτρησης τους, τα οποία και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου. Θα υλοποιηθούν συνολικά τέσσερις κύκλοι παρακολούθησης, ένας για κάθε φάση του Έργου (2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 και 2025-2026), οι οποίοι θα παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες  για την  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Έργου και των δράσεων του και θα συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και στην άμεση  λήψη των απαραίτητων βελτιωτικών μέτρων.

Συντονιστής της Δράσης D.1: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


D.2. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των πιλοτικών εφαρμογών του έργου στην αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής


H Δράση D.2 αφορά στην παρακολούθηση των επιπτώσεων τόσο των έργων επίδειξης (πιλοτικών εφαρμογών) των Δράσεων C.2 και C.3 όσο και των δράσεων μεταφοράς και αναπαραγωγής τους (Δράση Ε.2), ως προς τη μείωση της τρωτότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες υλοποιήθηκαν. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα δεικτών και μεθοδολογία μέτρησης τους, τα οποία και θα αναπτυχθούν από το ίδιο το Έργο, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης & παρακολούθησης της Δράσης A.2.

Συντονιστής της Δράσης D.2: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


D.3. Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων


H Δράση D.3 αφορά στην παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα δεικτών και μεθοδολογία μέτρησης τους, τα οποία και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Συντονιστής της Δράσης D.3: Τράπεζα της Ελλάδος

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


D.4. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των οικοσυστημικών υπηρεσιών


H Δράση D.4 αφορά στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο των έργων επίδειξης (πιλοτικών εφαρμογών) των Δράσεων C.2 και C.3 όσο και των δράσεων αναπαραγωγής και μεταφοράς τους (Δράση Ε.2). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων σε διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η ποιότητα του αέρα, η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση υδατικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση των επιπτώσεων στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Συντονιστής της Δράσης D.4: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2020, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026

ΠερισσότεραΛιγότερα

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.1. Δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων

Η Δράση Ε.1. περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους παιδαγωγούς και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων  για τους παιδαγωγούς στις 13 Περιφέρειες της χώρας και την οργάνωση μιας πανελλήνιας ενημερωτικής εκστρατείας και δυο σχολικών διαγωνισμών για τους μαθητές. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών για την διερεύνηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των πολιτών και των σημαντικότερων ομάδων κοινωνικών εταίρων σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων δράσεων για την περαιτέρω ευαισθητοποίησης τους, όπως η διοργάνωση εθνικών συνεδρίων και περιφερειακών ενημερωτικών ημερίδων. Τέλος, περιλαμβάνει την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ κ.ά.) και τη χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων (ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.

Συντονιστής της Δράσης Ε.2: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


Ε.2. Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου


Στόχος της Δράσης Ε.2. είναι η αναπαραγωγή και η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και στη Μεσόγειο. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα υπάρχοντα δίκτυα και συνεργασίες των εταίρων και ιδίως τα δίκτυα τοπικής αυτοδιοίκησης της Ε.Ν.ΠΕ. και της ΚΕΔΕ, οι τριμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ και οι συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, φόρα και οργανισμούς (διασκέψεις Ο.Η.Ε., ομάδες εργασίας της Ε.Ε., Δίκτυο EIONET, Ένωση για τη Μεσόγειο κ.ά.). Επιπλέον, επιδιώκεται  η δικτύωση και η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά έργα, κυρίως έργα LIFE, εθνικές αρχές και πρωτοβουλίες  που δραστηριοποιούνται σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και η διοργάνωση  ευρωπαϊκών θεματικών workshops  στο πλαίσιο σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναπαραγωγή και στη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό επίπεδο.  Τουλάχιστον 4 Περιφέρειες και 10 Δήμοι θα παρακολουθούν από κοντά την ανάπτυξη των έργων επίδειξη του Έργου, ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις προώθησης των συνεργειών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης, προβλέπεται η παραγωγή οδηγών για την προσαρμογή την κλιματική αλλαγή των Δήμων και των Περιφερειών, βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Συντονιστής της Δράσης Ε.2: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026

ΠερισσότεραΛιγότερα

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ F: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

F.1. Διαχείριση του έργου

Η Δράση F.1 αφορά στη διαχείριση τόσο του τεχνικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου  του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

Συντονιστής της Δράσης F.1: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


F.2. Παρακολούθηση της προόδου του έργου


Η Δράση F.1 αφορά στην παρακολούθηση της προόδου του έργου  LIFE-IP AdaptInGR, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και των εξωτερικών οικονομικών ελέγχων. Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίου για την περίοδο μετά το τέλος του έργου (After-LIFE Plan).

Συντονιστής της Δράσης F.2: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026


F.3. Παρακολούθηση, σχεδιασμός και κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων


Η Δράση F.3 σχετίζεται με την παρακολούθηση, τον σχεδιασμό προτεραιοτήτων και την μόχλευση πόρων που δρουν συμπληρωματικά ως προς το LIFE-IP AdaptInGR, δηλαδή πόρων από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας, προγράμματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ.) για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που συμβάλουν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Συντονιστής της Δράσης F.3: Πράσινο Ταμείο  

Ημερομηνία έναρξης: 01/01/2019, Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026

ΠερισσότεραΛιγότερα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Διαγραφή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και θα λαμβάνετε το newsletter μας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

Διεύθυνση: Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα

Τηλ.: 210.8643.015

adapt@prv.ypeka.gr